Musik for børn og forældre på krisecentre og sygehuse

”Den Musikalske Lykkepille” er et undervisnings-, koncert- og workshopforløb, som fokuserer på at sprede livsglæde og musikflow til kriseramte børn. Igennem sange, dans, billedkunst og arbejde med børns læring omkring musikkens grundelementer og rytmer både i dansen og med forskellige rytmeinstrumenter, ukuleler m.fl. stiller vi skarpt på at få børn til at opleve og leve sig ind i musikken.

Musik kan noget særligt, som det at tale med ord og sprog ikke kan. Musik kan løfte livet uden et eneste ord, og det kan skabe os om til en enhed, der skaber sammen. For kriseramte børn kan det være en nænsom måde at øge deres livsglæde, samtidig med at sociale, kognitive og naturligvis musikalske kompetencer udvikles.

Den legende lette musikalske tilgang, har formået at skifte børnenes fokus fra en hverdag, hvor det kan være svært at være barn, når der har været vold i hjemmet, og barnet sammen med mor har været nødt til at tage ophold på et krisecenter. Musikken og legen kan for en stund bringe glæde og leg tilbage i børnenes liv, og Lones evne til at møde børnene, der hvor de er og være i øjenhøjde med dem, giver børnene både tryghed og mod på livet. – Birte Lundgreen, Leder af Danners Rådgivnings- og krisecenter.

Scan QR-Code eller Clik Cover for at komme til Streaming og Download tjenester